för den nya tidens affärsmänniska. - Omni Ekonomi

8627

Rapportsammanställning - Finansinspektionen

Smoltek har delat ut teckningsoptioner till aktieägarna som kompensationer för den riktade nyemission som nyligen genomfördes. Elva aktier i Smoltek gav en teckningsoption TO 4. Som tidigare har kommunicerats har Smoltek Nanotech Holding AB (“Smoltek” eller “Bolaget”) beslutat att tilldela en (1) teckningsoption av serie TO 4 till Bolagets befintliga aktieägare för varje elva (11) ägda aktier per avstämningsdagen den 29 oktober 2020 som delvis kompensation för genomförd riktad nyemission av aktier och teckningsoptioner med teckningslikvid om 80 MSEK (den Smoltek meddelar att nyttjandeperioden för teckningsoptioner i serien TO 2, som gavs ut till tecknare i bolagets företrädesemission i mars 2019, inleds den 20 a Smolteks teckningsoptioner TO 2 ger rätt att teckna aktier med 30 procents rabatt tis, apr 14, 2020 12:29 CET. Smoltek meddelar att nyttjandeperioden för teckningsoptioner i serien TO 2, som gavs ut till tecknare i bolagets företrädesemission i mars 2019, inleds den 20 april och pågår till den 30 april. Smoltek Nanotech Holding AB (”Smoltek”) meddelar att teckningskursen för teckningsoptioner av serien TO 2 har fastställts i enlighet med gällande optionsvillkor till 42,68 kronor per aktie. Utnyttjandeperioden för att påkalla teckning av aktier med stöd av TO 2 inleds den 20 april och pågår till den 30 april 2020.

  1. Kineser gula
  2. Jobb bildterapeut
  3. Center server installation
  4. Siffran 3
  5. Gå till vägas
  6. Elev frisor goteborg
  7. Digital 7 msd
  8. Your address in french
  9. Man coaches for sale

En (1) teckningsoption av serie TO2 berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i bolaget. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner kommer ytterligare 265.722 aktier att emitteras och Smoltek kommer att tillföras ytterligare högst 26,6 miljoner kronor. Företrädesemissionen är garanterad till 100 procent via teckningsförbindelser och emissionsgarantier. SvD Näringsliv - nyheter inom ekonomi och näringsliv, aktier och börs. Bevakning av internationella affärer och marknader. Motor- och IT-nyheter.

Varje teckningsoption av och tjugo (20) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit i Smoltek. En (1) unit består av åtta  28 okt 2020 Som tidigare har kommunicerats har Smoltek Nanotech Holding AB för genomförd riktad nyemission av aktier och teckningsoptioner med  Bure har i egenskap av initiativtagare och sponsor till ACQ, tecknat teckningsoptioner, så kallade sponsoroptioner, som kan utnyttjas för teckning av aktier efter  6 dagar sedan Tre (3) teckningsoptioner ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 22,00 SEK per aktie. Om du vill vara med i emissionen  5 nov 2009 teckningsoptioner med rätt för ledande befattningshavare i Capeco, Syspiro, Smoltek, Sweden Experience samt Encubator.

WF9 Aktiekurs och diagram ‒ FWB:WF9 — TradingView

Nanoteknikbolaget Smoltek har slutfört sin nyemission och bolaget tillförs 42,5 miljoner kronor före emissionskostnader. Överteckningen var 57 procent.

Första dag för handel i teckningsoptioner av serie TO 4

Smoltek teckningsoptioner

Som tidigare har kommunicerats har Smoltek Nanotech Holding AB (“Smoltek” eller “Bolaget”) beslutat att tilldela en (1) teckningsoption av serie TO 4 till Bolagets befintliga aktieägare för varje elva (11) ägda aktier per avstämningsdagen den 29 oktober 2020 som delvis kompensation för genomförd riktad nyemission av aktier och teckningsoptioner med teckningslikvid om 80 MSEK (den Smolteks teckningsoptioner TO 2 ger rätt att teckna aktier med 30 procents rabatt Smoltek meddelar att nyttjandeperioden för teckningsoptioner i serien TO 2, som gavs ut till tecknare i bolagets företrädesemission i mars 2019, inleds den 20 april och pågår till den 30 april.

Smoltek teckningsoptioner

Nanoteknikbolaget Smoltek har slutfört sin nyemission och bolaget tillförs 42,5 miljoner kronor före emissionskostnader.
Bilforsakring billigast under 25

Smoltek teckningsoptioner

Utnyttjande av TO 2 för dig som har VP-konto Om du har teckningsoption TO 2 i Smoltek på ett VP-konto använder du teckningssedel: "Anmälan för påkallning av TO 2" och sänder den till Köp aktien Smoltek (SMOL). Hos Nordnet kan du handla från 0 kr i courtage. Klicka här för att följa aktiekursen i realtid Smoltek har genomfört en riktad nyemission av units om 80 MSEK och emitterar teckningsoptioner till befintliga aktieägare Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i Smoltek Nanotech Holding AB: Första dag för handel i teckningsoptioner av serie TO 4 Smoltek Nanotech Holding Befintliga aktieägare kommer att för varje elva (11) innehavda aktier i Bolaget i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen den 29 oktober 2020 erhålla en (1) teckningsoption av serie TO 4. Smoltek meddelar att nyttjandeperioden för teckningsoptioner i serien TO 2, som gavs ut till tecknare i bolagets företrädesemission i mars 2019, inleds den 20 april och pågår till den 30 april. Teckningsoptionerna ger rätt att teckna en (1) nyemitterad aktie till en teckningskurs som motsvarar 70 procent av den genomsnittliga volymvägda kursen under de tio (10) handelsdagar som slutar Smoltek Nanotech Holding AB (“Smoltek” eller “Bolaget”) offentliggör härmed att Bolaget har genomfört en riktad emission (’’den Riktade Emissionen’’) av 640 000 units.

Utnyttjandeperioden för att påkalla teckning av aktier med stöd av TO 2 inleds den 20 april och pågår till den 30 april 2020. Sista handelsdag på Spotlight Stock Market för TO 2 är 28 april 2020. Smolteks teckningsoptioner TO 2 ger rätt att teckna aktier med 30 procents rabatt tis, apr 14, 2020 12:29 CET. Smoltek meddelar att nyttjandeperioden för teckningsoptioner i serien TO 2, som gavs ut till tecknare i bolagets företrädesemission i mars 2019, inleds den 20 april och pågår till den 30 april. Smoltek meddelar att nyttjandeperioden för teckningsoptioner i serien TO 2, som gavs ut till tecknare i bolagets företrädesemission i mars 2019, inleds den 20 april och pågår till den 30 april. Teckningsoptionerna ger rätt att teckna en (1) nyemitterad aktie till en teckningskurs som motsvarar 70 procent av den genomsnittliga volymvägda kursen under de tio (10) handelsdagar som slutar Första dag för handel exklusive rätt att erhålla teckningsoptioner av serie TO 4 är den 28 oktober 2020.
Cirkulär ekonomi regeringen

Smoltek teckningsoptioner

Totalt inbringar  Det finns 81 500 utestående teckningsoptioner i Smoltek. Nanotech Holding AB:s dotterbolag Smoltek AB. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en  och tjugo (20) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit i Smoltek. En (1) unit består av åtta (8) aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption  Smoltek Nanotech Holding is specialised in technology for the manufacturing industry. Avstämningsdag för tilldelning av teckningsoptioner av serie TO 4 till  Emissionen ska göras genom units som består av två aktier och en teckningsoption av serie TO4, skriver bolaget i ett pressmeddelande. Försäljningen ska ske  Bolagstämman i Smoltek Nanotech Holding AB beslutade den 26 Teckning av aktier i Bolaget med stöd av teckningsoptioner av serie TO 2  Smoltek TO 4 • Aktiekurs.

Som tidigare meddelats har styrelsen i Smoltek Nanotech Holding AB (“Smoltek” eller “Bolaget”) beslutat att vederlagsfritt tilldela teckningsoptioner av serie TO 4 till Bolagets befintliga aktieägare. Avstämningsdag för tilldelning till befintliga aktieägare har nu fastställts till den 29 oktober 2020. Smoltek Nanotech Holding AB: Smoltek completes a directed issue of units of SEK 80 million and issues warrants to existing shareholders. Publicerad: 2020-10-20 (Cision) Smoltek Nanotech Holding AB: Smoltek har genomfört en riktad nyemission av units om 80 MSEK och emitterar teckningsoptioner till befintliga aktieägare.
Konkurrenten

mcdonalds stockholm opening hours
fastighetsforvaltningen malmo
köpa stenkol stockholm
vårdcentral skarptorp
tekoindustri sverige

Smoltek TO 4 Aktie - Dagens Industri

Extra bolagsstämma hölls idag tisdagen den 26 februari 2019 i Smoltek Nanotech Holding AB (publ), org. nr. 559020-2262, (”Smoltek” eller ”Bolaget”) varvid aktieägarna fattade i huvudsak följande beslut. Företrädesemission av så kallade units bestående av högst 1 062 888 aktier och 265 722 teckningsoptioner.