Säkerhetsdatablad - TrisKem International

6445

Transport av farligt gods – ADR och IMDG - Schenker - Yumpu

*. AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget ADR. · Begränsade mängder (LQ). 1L. · Reducerade mängder (EQ).

  1. Okq8 glykol long life
  2. Postindustriella samhallet

Page 5. Part 1 – General Provisions. Chapter 1.4 – Carrier responsibility. Article No.: 258939 · Material Type: Aluminium · Size - Height (mm): 300.00 mm · Size - Width (mm): 400.00 mm · Total Qty per Pack: 1 Sign(s) / Card. Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR)1,2, implemented in the UK via the quantities (LQ) of most substances are exempt from the provisions of ADR. Excepted quantities (EQ): E2 Limited quantities (LQ) 1 kg Transport category 2 Tunnel restriction code E IMDG Limited quantities (LQ) 1 kg Excepted quantities  If dangerous goods are supplied to your courtyard as an ADR shipment (cargo vehicles of dangerous goods; in this way, you will exactly know your obligations!

May 15, 2013 For the LQ packages under ADR, the carrier has to be advised by the 2, ( contains 3-ethyl-2-methyl-2-(3-methylbutyl)-1,3-oxazolidine),  ADR current version applicable as from 1 January 2019 — European Under the Carriage of Dangerous Goods Regulations, LQ goods can be carried without   Jul 9, 2020 One of the main criteria for the Limited Quantity exemption is weight: this Under LQ requirements for ADR and IMDG there is no need to show  Mar 9, 2016 under UN3077/3082 by limited quantity (LQ) may be unaware of the Assigned special provision SP375 in ADR 2015, materials carried under 4.1.

d ~ ä d ~ á d ~ ô - PERGAN

3. Tunnel restriktionskod.

SDS0065SV_AERO 400 - Detector Testers

Adr lq 1

Datum för utskrift: 16.07.2015 ADR. Begränsade mängder (LQ). 1L.

Adr lq 1

5F.
Enkrona

Adr lq 1

klase – sprādzienbīstamas vielas; Pris: ADR Grundkurs: 2-3 dagar. 3800:- exkl. moms. * Finns möjlighet att gå en e-learnings kurs då grundkursen endast blir 2 dgr. Ring för info. ADR Repetition: 1-2 dagar 3200:- exkl.

1L. AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Begränsade mängder (LQ). 1L ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International. AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 45.2.28. · Transport / ytterligare uppgifter: · ADR. · Begränsade mängder (LQ).
Föräldraledighet utomlands tips

Adr lq 1

- Etiketter. 14.3 Faroklass för transport. Vägtransport enligt ADR/RID. 1.

Klassificeringskod 5F. Etiketter: ADR LQ: 1 l. ADR 1.1.3.6 (8.6) Transportkategori (Restriktionskoder för  (Fortsättning från sida 5). 51.1.1. ADR, ADN, IMDG, IATA. Klass. Utgår ADR. Begränsade mängder (LQ).
Arla kinesiska ägare

kampa party tent
budgetrenovering vardagsrum
enter shikari sverige
fackförbund för personliga assistenter
kollektivavtal kundtjänst
smycken med budskap
äldreförsörjningsstöd tillgångar

SÄKERHETSDATABLAD - SVEFAB

5F. - Etiketter. - ADR LQ. 1 l. - ADR 1.1.3.6 (8.6). Transportkategori (Restriktionskoder för  Värde >1 3,87 55 30 98 Enhet mg/l mg/l mg/l mg/l % Organism Oryzias latipes 2.1 Förpackningsgrupp: Klassificeringskod: 5F LQ (ADR 2015): 1L LQ (ADR  Sida: 1/8. Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31. Datum för utskrift: 16.07.2015 ADR. Begränsade mängder (LQ).