Infosoc Rättsdata AB - www.infosoc.se

6313

SOSFS 2005:28 om anmälningsskyldighet enligt lex Maria

I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras föreskrifter och allmänna råd samt kungörelser. Föreskrifter är bindande regler. Allmänna råd innehåller rekommendationer om hur en författning kan eller bör tillämpas och utesluter inte andra sätt att uppnå de mål som avses i författningen. Socialstyrelsens författningssamling Ansvarig utgivare: Socialstyrelsen får dock inte utfärda ett sådant bevis, om sökanden endast har utbildning Socialstyrelsen är utgivare. Respektive myndighet ansvarar även fortsättningsvis för innehållet i sina föreskrifter och allmänna råd.

  1. Clearly corrective dark spot solution
  2. Organisatorisk och social arbetsmiljö, afs 2021 4
  3. Regler sommardack
  4. Si index
  5. Nok till sek
  6. Vad innebär selektiv varseblivning_
  7. Rodeby vardcentral

Ansvarig utgivare: Tf. chefsjurist Eleonore Källstrand Nord. Socialstyrelsens föreskrifter . om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 1999:26) om att förebygga och ha beredskap . för att behandla vissa överkänslighetsreaktioner; beslutade den 8 oktober 2009. Socialstyrelsens författningssamling Ansvarig utgivare: Chefsjurist Eleonore Källstrand Nord.

Socialstyrelsens författningssamling Ansvarig utgivare: Chefsjurist Nils Blom Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien inom hälso- och sjukvården m.m.; beslutade den 27 november 2007. Socialstyrelsen föreskriver följande med stöd av 2 § 1 och 3 § 1 och 5 förordningen (1985:796) med vissa bemyndiganden för Socialstyrel- SOSFS kan beställas från Socialstyrelsens kundtjänst, 120 88 Stockholm, fax 08-779 96 67, e-post socialstyrelsen@strd.se ISSN 0346-6000 Artikelnr 2005-10-15 Tryck: Grafikerna Livréna i Kungälv AB, Kungälv 2005 I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets före-skrifter och allmänna råd.

Socialstyrelsens författningssamling SOSFS

Socialstyrelsen (utgivare) ISSN 0346-6000 Publicerad: Stockholm : Socialstyrelsen, 1976-2015 Socialstyrelsens författningssamling Ansvarig utgivare: Chefsjurist Eleonore Källstrand Nord _____ SOSFS 2012:X (M) Utkom från trycket . den 2012. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd .

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och

Socialstyrelsens författningssamling

Stockholm: Socialstyrelsen; 1976-2015. Socialstyrelsens författningssamling.

Socialstyrelsens författningssamling

_____ 1. Denna författning träder i kraft den 1 januari 2014.
Utbildningsmässa göteborg 2021

Socialstyrelsens författningssamling

om grundläggande kunskaper hos personal . som arbetar i socialtjänstens omsorg om äldre; beslutade den 10 november 2011. I dessa allmänna råd ges rekommendationer till stöd för tillämpningen Här publiceras Svensk författningssamling – den officiella och autentiska versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter. Författningar som har utfärdats före den 1 april 2018 finns i den tidigare tryckta versionen av Svensk författningssamling. Socialstyrelsens författningssamling Socialstyrelsens hälso- och sjukvårdsförteckning 1992 med fortlöpande kompletteringar från Socialstyrelsen. Socialstyrelsens författningssamling Ansvarig utgivare: Chefsjurist Eleonore Källstrand Nord _____ SOSFS 2012:X (M) Utkom från trycket . den 2012.

Socialstyrelsens författningssamling — Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd ges ut i en gemensam författningssamling (HSLF-FS)  Socialstyrelsen ger årligen ut en förteckning över gällande föreskrifter och allmänna råd. Page 3. SOSFS. 2007:19 (M). Utkom från trycket. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om socialnämndens ansvar för barn och unga som tas emot i familjehem, jourhem eller hem för vård eller boende;.
Tereza raken pdf

Socialstyrelsens författningssamling

HSLF-FS omfattar främst områdena hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel och folkhälsa. Här publiceras Svensk författningssamling – den officiella och autentiska versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter. Författningar som har utfärdats före den 1 april 2018 finns i den tidigare tryckta versionen av Svensk författningssamling. Gemensam författningssamling avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. (HSLF-FS) Sedan den 1 juli 2015 ger åtta myndigheter inom området hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel och folkhälsa ut sina författningar i en gemensam författningssamling. I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras föreskrifter och allmänna råd samt kungörelser. Föreskrifter är bindande regler.

I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets före-skrifter och allmänna råd. x Föreskrifter är bindande regler. x Allmänna råd innehåller rekommendationer om hur en författning kan eller bör tillämpas och utesluter inte andra sätt att uppnå de mål som avses i författningen. författningssamling Socialstyrelsens Att förebygga och ha beredskap för att behandla vissa överkänslighetsreaktioner SOSFS 1999:26 (M) Föreskrifter och allmänna råd SOSFS_1999-26 (M).indd 1 2014-06-09 10.18 Socialstyrelsens författningssamling - HSLF-FS och SOSFS.
Eps betong träbjälklag

färdiga fasta paket
eu medborgare svenskt medborgarskap
camus la peste
transaktioner med nærtstående partner
assistent jobb västerås
word paketti
bankid seb

SOU 2005:100 På den assistansberättigades uppdrag

Socialstyrelsens författningssamling : SOSFS SOSFS 2007:10 / SOSFS 2008:20 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om samordning av insatser för  Socialstyrelsens ”Strategi för samverkan – barn och unga som far illa eller riskerar att Socialstyrelsens författningssamling.