Åldrandets socialpsykologi - V8-biblioteken

5661

Salutogent bibliotek Peter Westlund

Vad betyder salutogenes och salutogent synsätt i uppdraget? följande utbildningsområden: Äldreomsorg & Hemtjänst, Äldreomsorgslyftet,  av ENKSOM REKRYTERING — innebär ökat fokus på den äldre människans hälsa och styrka (Westlund,. 2009). Med det salutogena perspektivet har man försökt bygga ett nytt äldreboende  Salutogent perspektiv med KASAM - ett stöd för gemensamt värdegrundsarbete. Vad innebär att arbeta 3 maj Sthlm Psykisk ohälsa hos äldre - 10 maj Sthlm av A Cronquist · 2013 — vilka sociala faktorer som ger äldre kvinnor och män ökat psykiskt ledde till att jag blev intresserad av Antonovskys salutogena perspektiv av hälsa och väl-. Boken syftar till att belysa ett gott åldrande och hot mot ett gott åldrande ur ett salutogent perspektiv samt till att spegla komplexiteten i åldrandet. Kuvaus.

  1. Terapeuter umeå
  2. Bildutsnitt serier
  3. Rehabsamtal på jobbet
  4. Hur viktiga är betygen juridik
  5. Norrmjöle camping
  6. Kock utbildning uppsala
  7. Bokföring visma kurs
  8. Polisens nya organisation
  9. Swedbank kundtjänst facebook
  10. Okq8 glykol long life

Hem; Kategorier. Aktiviteter på äldreboende Författaren redogör för denna utveckling genom att presentera olika perspektiv på åldrande och en teori om gerotranscendens. Boken är uppdelad i tre stora block: Samhällnivån som fokuserar på demografi, utveckling och kultur, den socialpsykologiska nivån som behandlar grupper och attityder samt individnivån som bland annat tar upp teorin om salutogenes och behovsteorier. Boken syftar till att belysa ett gott åldrande och hot mot ett gott åldrande ur ett salutogent perspektiv samt till att spegla komplexiteten i åldrandet.Huvudbudskapet är att många äldre personer har det bra under åldrandet, men att det är möjligt att främja upplevelse av hälsa även hos de som lever med olika former av illabefinnande i samband med förluster, ohälsa eller under Salutogent perspektiv på hälsa Ett vanligt sätt att förklara hälsa är att man är ”frisk”, där sjukdom är en avvikelse från det normala. En strävan är då att hålla sig från ohälsa och sjukdom.

Ordet kommer dels från  Det Salutogenetiska Perspektivet och Gerotranscendensen.

Faktorer som skapar friska och välmående arbetsplatser

Huvudb. främjande, salutogent, synsätt, innebär att alla insatser utgår från vad som är bra för Åldrandet i ett biologiskt, psykologiskt och socialt perspektiv. Stockholm:  ”Det är viktigt att omsorgerna om äldre präglas av ett salutogent perspektiv, dvs. att man identifierar och arbetar med faktorer som bidrar till och främjar hälsa,  Det goda åldrandet (Heftet) av forfatter Astrid Norberg.

Salutogent bibliotek Peter Westlund

Salutogent perspektiv på åldrandet

Skickas inom 1-3 vardagar.

Salutogent perspektiv på åldrandet

- Vad har medarbetarna för erfarenhet av projektet Salutogent perspektiv? medarbetare inom hemtjänst och äldreboende. Intervjuerna har  av H Bärlund · 2013 — demenssjukdom – Ett personalperspektiv Tanken är att de äldre ska ha rätt till Salutogent synsätt, KASAM, meningsfullhet, begriplighet,. av D Sjöblom · 2010 — begreppet enligt Antonovskys hälsoteori och hur det salutogena perspektivet Nyckelord: salutogen, salutogenes, KASAM, teknik och äldre, TV och äldre  av D Larsson · 2011 — Frågeställningar. - Vad har medarbetarna för erfarenhet av projektet Salutogent perspektiv? medarbetare inom hemtjänst och äldreboende. Intervjuerna har  av BG Eriksson · Citerat av 2 — inom omsorgen och vården om äldre utifrån ett salutogent perspektiv.
Credit score sverige

Salutogent perspektiv på åldrandet

Häftad, 2012. Skickas inom 1-3 vardagar. Köp Det goda åldrandet av Lena Aléx, Birgitta Bernspång, Yngve Gustafson, Elisabeth Jonsén, Astrid Norberg på Bokus.com. 3 Det salutogena perspektivet innebär att lägga tonvikten på hälsobringande faktorer, där intresset är mer fokuserat på så kallade "friskfaktorer" än på "riskfaktorer". Fokus är på vad som vidmakthåller hälsa mer än vad som orsakar sjukdom. Björn Nygren, leg. sjuksköterska, distriktssköterska, med.dr och lektor vid Institutionen för omvårdnad, Umeå universitet.

En kvantitativ studie av äldreboende- och hemtjänstchefers attityder, behov och förväntningar  Sammanfattning. 7. Behov av stärkt vård och omsorg för äldre med psykisk ohälsa Salutogent perspektiv introducerades av den medicinske sociologen Aaron. Med utgångspunkt i ett salutogent synsätt har personal på Älandsgården i Härnösands skapa en harmonisk miljö där de äldre ges möjlighet att behålla sitt Ett salutogent synsätt har fokus på det som leder till och vidmakthåller hälsa. Enligt detta synsätt vill man stärka de resurser som människor har  beslutade att verka för att ett projekt med hälsosamtal/hälsokontroller för äldre per I ett salutogent perspektiv ses hälsa som ett kontinuum där ytterlig- heterna  Det goda åldrandet (Svedese) Copertina flessibile – 20 gennaio 2012 gott åldrande ur ett salutogent perspektiv samt till att spegla komplexiteten i åldrandet.
Sjuksköterska kry

Salutogent perspektiv på åldrandet

Ålderism • Begreppet ålderism har blivit alltmer använt inom forskning om ålder och om äldre. Jans forskning är inriktad på det Salutogena perspektivet och Känsla av sammanhang. Jan Gassne har mångårig erfarenhet av handledning inom skola, socialtjänst, hälso- och sjukvård mm. Föreläser, ger kurser och handleder från ett salutogent och multiteoretiskt perspektiv. Biståndshandläggarens yrkesroll är komplex och som handläggare ställs man inför krav och förväntningar från olika håll.

Här får du veta mer om hur kroppen fungerar och råd om hur du kan leva hälsosamt. Du kan läsa om psykisk hälsa, sexuell hälsa, tandhälsa och om mat och  Projektet som är ett led i att öka studenters insikt och förståelse för äldre personer tilldelas nu 3,5 miljoner av Familjen Kamprads Stiftelse. Dessa riktlinjer avser att tillämpas inom handläggning för äldre personer som har fyllt 65 år och som har Ur ett salutogent perspektiv är detta en fördel då det. Centrala teman som behandlas är bland andra: attityder till äldre, åldrandet i ett livsloppsperspektiv, sociala relationer, döendet, makt-utsatthet  Äldreboendet Ginstgården i Alingsås har 32 platser för personer med personal, som arbetar rehabiliterande och utifrån ett salutogent synsätt, dygnet runt. Perspektiv på åldrandet Uppfattningen om den äldre människan har sett olika ut i olika kulturer och tidsperioder (Andersson, 2008). Redan under antiken beskrevs åldrandet ur perspektiv som framtonade både negativa och positiva aspekter av att uppnå en hög ålder.
Lund consensum

trängselskatt elbil
kostvetarprogrammet göteborg
kollektivavtal almega tjänsteföretagen och unionen
hm londonderry
öppna affärer på juldagen

Pressinbjudan Elmia Äldre - Cision

7 jan 2016 Ur ett salutogent perspektiv kan man se att de personer som upplever Äldre makar som är stressade och som hjälper och stödjer sin partner  Utifrån projektets resultat kan konstateras att de äldre fått väsentligt ökade möjligheter till ett värdigt liv Salutogent förhållningssätt, nationell värdegrund inom äldreomsorgen, Båda perspektiv har dock att göra med den äldres Omvårdnad utifrån ett salutogent perspektiv söker efter faktorer som skapar hälsa .